Co robimy

Działalność naszej fundacji podejmowana jest w wielu obszarach, przy wykorzystaniu różnych form działania. Możemy wyróżnić 6 podstawowych obszarów.

Kultura

Organizujemy przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym. Głównie koncerty.

Historia

Dbamy o polskie dziedzictwo i prawdę historyczną. Jesteśmy zaangażowani w dbanie o pamięć o polskich bohaterach narodowych.

Walka z marnowaniem żywności

Jako pierwsi w Trójmieście otworzyliśmy Jadłodzielnię w 2018 roku.

Społeczeństwo obywatelskie

Realizujemy działania wspomagające rozwój demokracji. Przyczyniamy się do tworzenia aktywnego i zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Networking i nabywanie kompetencji

Przez realizowane projekty rozwijamy swoje kompetencje – zarówno miękkie jak i twarde. Nawiązujemy i pomagamy w nawiązywaniu kontaktów.

Działalność ekspercka i medialna

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, służymy wsparciem merytorycznym, kreujemy nasz przekaz w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Wesprzyj nas!

Każdą otrzymaną darowiznę przeznaczamy na działalność fundacji Młodzi dla Polski Trójmiasto! Pilnujemy, aby każda darowizna przyniosła jak największą wartość dodaną zarówno Polsce, jak i naszym darczyńcom!

Prosimy o wsparcie! To dzięki Wam możemy robić to co robimy!

„Darowizna dla Fundacji Młodzi dla Polski Trójmiasto”

Numer konta: 13 1600 1462 1801 9363 1000 0001

O Fundacji

Młodzi dla Polski Trójmiasto to fundacja założona w sierpniu 2018 roku jako odział ogólnopolskiego Stowarzyszenia. Fundacja organizuje różnego rodzaju inicjatywy i projekty na rzecz młodych ludzi w Trójmieście oraz promuje wartości patriotyczne.

Organizujemy liczne wydarzenia kulturalne, takie jak m.in. koncerty marsze, czy współorganizujemy wydarzenia sportowe, które mają na celu promowanie dziedzictwa kulturowego Polski oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych i historycznych wśród młodych ludzi.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności fundacji jest promocja wartości patriotycznych i historycznych przez wspomniane wyżej wydarzenia kulturalne. Więcej o zrealizowanych przez nas projektach można przeczytać tu.

Jesteśmy organizacją non-profit. Działamy na rzecz dobra społeczności lokalnej i młodzieży. Działania fundacji są finansowane głównie ze źródeł zewnętrznych, takich jak granty, dotacje i sponsorzy. Nie mamy wysokich kosztów stałych, przez co wszelkie otrzymane środki przeznaczamy na realizowane zadania.

Fundacja w mediach

Referencje

Powiedzieli o nas
Luxtorpeda

Luxtorpeda

Tomek Pochoryłko - manager Luxtorpedy

"Współpraca z Fundacją Młodzi dla Polski Trójmiasto przebiegała wzorowo. Na każdym etapie organizatorzy koncertu wywiązywali się ze swoich obowiązków wzorowo. Nie napotkaliśmy żadnych trudności jak i również problemów. Organizatorzy koncertu byli bardzo otwarci, kontaktowi i zawsze dostępni."

Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej

Krystian Iwanow - kierownik działu wydarzeń kulturalnych

"Informuję, że współpraca z Fundacją Młodzi dla Polski Trójmiasto podczas organizacji koncertu zespołu Luxtorpeda w dniu 17 września 2020 r. przebiegła zadowalająco"

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Krzysztof Drażba - naczelnik oddziału biura edukacji narodowej ipn w gdańsku

"Niniejszym potwierdzam, że Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku był partnerem koncertu zespołu Luxtorpeda Ku pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego organizowanego 17 września 2020 r. przez Fundację Młodzi dla Polski Trójmiasto. Współpraca przebiegała konkretnie i rzeczowo. Partner godny wysokiej oceny i polecenia."

Piotr Muller

Piotr Muller

Rzecznik rządu

"Młodym dla Polski gratuluję aktywności i kibicuję w następnych projektach."

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała - rektor UG

"Organizacja panelu dyskusyjnego - profesjonalna. Życzę owocnych obrad oraz dużo dobrych opinii. Gratuluję i życzę dalszego rozwoju Młodych dla Polski Trójmiasto."

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Patrycja Serafin - przewodnicząca zarządu krajowego

"Dziękujemy za organizację wydarzenia oraz zaproszenie. To my będziemy kreować naszą Polskę."

Instytut Debaty Publicznej

Instytut Debaty Publicznej

Andrzej Skiba - prezes fundacji

"Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli" - art. 1 Konstytucji RP.
"Dziękuję organizatorom i prelegentom za wspólną pracę i dyskusję w tym duchu."

Nasze projekty

Kontakt

Adres do korespondencji:

ul. Letnicka 1 E/57
80-536 Gdańsk

Skontaktuj się z nami