Prezes Zarządu

Marek Dudziński, EMBA – Prezes Zarządu Fundacji,

  • od lipca 2022 do kwietnia 2023 pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia,
  • od czerwca 2020 do czerwca 2022 r. pracował jako główny specjalista ds. analiz i planowania w Enerdze Obrót w Grupie Orlen,
  • od kwietnia 2018 do czerwca 2020 – Główny specjalista ds. wizerunku i Public Relations w Enerdze Wytwarzanie,
  • od stycznia 2017 do kwietnia 2018 – specjalista ds. instrumentów pochodnych (derywatyw) OTC w State Street,
  • od lipca 2016 do grudnia 2016 – Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej w Ergo Hestii
  • od lipca 2015 do kwietnia 2016 – pracował w Financial Services Audit w KPMG
  • od sierpnia 2014 do marca 2015 zatrudniony w Meritum Banku jako Asystent w dziale windykacji prawnej.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: Politologia (specjalizacja: stosunki

międzynarodowe) oraz Ekonomia (specjalizacja: finanse w przedsiębiorstwach). W trakcie studiów

zdał 9 egzaminów elitarnej międzynarodowej organizacji branży finansowej – ACCA. W lutym 2020 r.

zakończył studia podyplomowe na Collegium Humanum -Szkoła Główna Menadżerska, uzyskując

tytuł Executive MBA. Od wielu lat zajmuje się marketingiem i PR w działalności politycznej (Radny Miasta Gdyni) i społecznej NGO. Ma doświadczenie w zarządzaniu Fundacją i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych.

Od 2018 roku pełni mandat radnego Miasta Gdyni.