Członek Zarządu

Radny Dzielnicy Karwiny (Gdynia), specjalista ds. płac w Energa Centrum Usług Wspólnych, były Instruktor Harcerski, były członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Koordynator Krajowy ds. Merytorycznych i HR projektu Akcja Historia w roku akademickim 2015/2016, główny asystent członka zarządu ds. zasobów ludzkich NZS UG w roku akademickim 2016/2017. Zawodowo od 3 lat związany z kadrami i płacami, wcześniej pracując jako Manager ds. Personalnych a aktualnie jako Specjalista ds. Płac. W fundacji odpowiada w głównej mierze za HR i IT. Ma doświadczenie w zarządzaniu Fundacją i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych.